Animerte kart over kreftforekomst og –død
De nordiske animerte kartene for kreftforekomst viser geografisk variasjon gjennom perioden 1971-2015. Disse animasjonene kan hentes direkte via NORDCAN. Kartene finnes kun i engelsk versjon, men animerte kart for de enkelte kreftformene og for hvert kjønn kan velges etter de norske navnene nedenfor. Animasjoner av undergrupper av leukemi er ikke inkludert. Lenke til projektet om de nordiske animasjonene, ”Small-area based map animations of cancer incidence in the Nordic countries, 1971-2015”, med mer detaljert beskrivelse finnes på https://astra.cancer.fi/cancermaps/Nordic_18/.

Kreftform/Kjønn 
 
 
 Menn
 Kvinner
For kreftdødelighet finnes animasjoner for utvalgte kreftformer for perioden 1971-2003 og vises via http://astra.cancer.fi/cancermaps/Nordic/mort. Disse animerte kartene vil senere bli oppdatert med årene 1971-2015.

Anbefalt referanse til de animerte kartene for kreftforekomst er:
Patama T, Engholm G, Larønningen S, Ólafsdóttir E, Khan S, Storm H, Pukkala E. Small-area based map animations of cancer incidence in the Nordic countries, 1971-2015. Nordic Cancer Union 2018. Available from https://astra.cancer.fi/cancermaps/Nordic_18/, accessed on day/month/year.

Anbefalt referanse til de animerte kartene for kreftdødelighet er:
Patama T, Engholm G, Klint Å, Larønningen S, Ólafsdóttir GH, Pukkala E. Small-area based map animations of cancer mortality in the Nordic countries, 1971-2003. Nordic Cancer Union 2008: http://astra.cancer.fi/cancermaps/Nordic/mort, accessed on day/month/year.


NORDCAN © 2013 Association of the Nordic Cancer Registries - All Rights Reserved.