Animerte kart over kreftforekomst og -dødelighet
De nordiske animerte kartene viser geografisk variasjon i kreftforekomst i perioden 1971-2010. Det er direkte tilgang til disse animasjonene fra NORDCAN ved bruk av valgene nedenfor. For gruppene «Blære og urinrør» og «Hjerne og øvrige nervesystem» er de nye, supplerende kodene (blære: D09.0, D30.1, D41.1-9 og hjerne: D35.2-4, D44.3-5) foreløpig ikke inkludert, og forekomsten som vises i kartene kan være noe lavere enn i resten av NORDCAN.

Kreftform/Kjønn 
 
 
 Menn
 Kvinner
For kreftdødelighet finnes kartene for utvalgte kreftformer i perioden 1971-2003. Disse er tilgjengelige via http://astra.cancer.fi/cancermaps/Nordic/mort.

Anbefalt referanse til de animerte kartene for kreftforekomst er:
Patama T, Engholm G, Klint Å, Larønningen S, Ólafsdóttir E, Storm H, Christensen N, Pukkala E. Small-area based map animations of cancer incidence in the Nordic countries, 1971-2010. Association of the Nordic Cancer Registries. Finnish Cancer Registry, Nordic Cancer Union 2014. Available from http://astra.cancer.fi/cancermaps/Nordic_14/, accessed on day/month/year.

Anbefalt referanse til de animerte kartene for kreftdødelighet er:
Patama T, Engholm G, Klint Å, Larønningen S, Ólafsdóttir GH, Pukkala E. Small-area based map animations of cancer mortality in the Nordic countries, 1971-2003. Nordic Cancer Union 2008: http://astra.cancer.fi/cancermaps/Nordic/mort, accessed on day/month/year.


NORDCAN © 2013 Association of the Nordic Cancer Registries - All Rights Reserved.