Klassifikasjon av kreftformer (NORDCAN Databasen)
Klassifikasjonen av kreftformer i NORDCAN er basert på International Classification of Disease (ICD) og er gitt ved koder brukt i den 10. revisjon. Da de opprinnelige data var kodet etter tidligere versjoner av klassifikasjonen har det vært nødvendig å kombinere noen kreftformer i ICD-10 for å få sammenlignbare data over tid. Brukere som har behov for en mer detaljert oppdeling av gruppene kan henvende seg til Kreftregistrene for å få adgang til slike data. Rekkefølgen av NORDCAN-diagnosegruppene kan sorteres etter ICD10 eller Betegnelse.
ICD-10Betegnelse
 C00-14\C10.1  Leppe, munnhule og svelg
 C00.0-2,C00.5-9  Leppe
 C00.3-4,C02-04,C05.0,C06  Tunge
 C01,C05.1-9,C09,C10.0,C10.2-9  Oropharynx
 C07-08  Spyttkjertler
 C11  Nasopharynx
 C12-13  Hypopharynx
 C14  Pharynx, dårlig definert
 C15  Spiserør
 C16  Magesekk
 C17  Tynntarm
 C18  Tykktarm
 C18-21  Tykk- og endetarm
 C19-21  Endetarm og anus
 C22  Lever
 C23-24  Galleblære og galleveier
 C25  Bukspyttkjertel
 C26,C39,C76-80, C97  Ukjente og dårlig definerte
 C30-31  Nesehule, mellomøre
 C32+C10.1  Strupehodet
 C33-34  Lunge (inkl. luftrør og bronkier)
 C37,C38.0-3,C38.8,C45.1-7,C46.2-9,C47-48,C74,C75.0,C75.4-9  Andre spesifiserte
 C38.4+C45.0+C45.9  Brysthinne
 C40-41  Ben
 C43  Føflekkreft i hud
 C44+C46.0  Hud – andre krefttyper
 C47+C46.1  Bløtdeler
 C50  Mamma
 C51-52,C57.7-9  Andre kvinnelige kjønnsorganer
 C53  Livmorhals
 C54  Livmorlegeme
 C55+C58  Livmor, annet
 C56,C57.0-4  Eggstokk og eggleder
 C60+C63  Penis og andre mannlige kjønnsorganer
 C61  Prostata
 C62  Testikkel
 C64  Nyre
 C65-68+D09.0-1+ D30.1-9+D41.1-9  Blære og urinrør
 C69  Øye
 C70-72+C75.1-3+D32-33+D35.2-4,D42-43,D44.3-5  Hjerne og øvrige nervesystem
 C73  Skjoldbruskkjertel
 C81  Hodgkin lymfom
 C81-86,C88,C90-96,D45-47.0-1,3-9  Maligne hematologiske sykdommer
 C82-86  Non-Hodgkin lymfom
 C88,C96,D47.0,7-9  Andre maligne hematologiske sykdommer
 C90  Benmargskreft
 C91-95  Leukemi
 C91.0  Akutt lymfatisk leukemi
 C91.1  Kronisk lymfatisk leukemi
 C91.2-9  Andre og uspesifiserte lymfatiske leukemier
 C92.0+C93.0+C94.0+C94.2+C94.4-5  Akutt myelogen leukemi
 C92.1+C93.1+C94.1  Kronisk myelogen leukemi
 C92.2-9+C93.2-9+C94.3+C94.7  Andre og uspesifiserte myelogene leukemier
 C95  Leukemi uspesifisert
 CXX.X+ D09.0-1+D30.1-9+D35.2-4+D41.1-9+D32-33+D42-43+D44.3-5+D45-46+D47.0-1,3-9  Alle kreftformer
 CXX.X\(C44+C46.0)+D09.0-1+D30.1-9+D35.2-4+D41.1-9+D32-33+D42-43+D44.3-5+D45-46+D47.0-1,3-9  Alle kreftformer unntatt hudkreft annet enn føflekkreft
 CXX.X\(C44+C46.0+C50+C61)+D09.0-1+D30.1-9+D35.2-4+D41.1-9+D32-33+D42-43+D44.3-5+D45-46+D47.0-1,3-9  Alle kreftformer bortsett fra non-melanom hudkreft, brystkreft og prostatakreft
 D45+D47.1,3-5  Myeloproliferative sykdommer
 D46  Myelodysplastiske syndromer

NORDCAN © 2014 Association of the Nordic Cancer Registries - All Rights Reserved.