Nedlasting
Vi foretrekker at de eksisterende fasiliteter i NORDCAN benyttes og mottar gjerne ideer til forbedring av disse slik at de blir mer anvendlige. I mellomtiden kan denne nedlastingsmuligheten brukes til å eksportere rådata fra NORDCAN-databasen til en tekstfil som så kan innleses i et regneark eller statistikkpakke. Antall tilfeller, dødsfall eller prevalens og personår under risiko fordelt på kjønn og 5 års aldersgrupper for de valgte populasjoner og den valgte kreftformen kan eksporteres. Du må først be om tidsbegrenset autorisasjon fra NORDCAN-sekretariatet.

I henvendelsen ber vi deg om å oppgi følgende opplysninger:
1. Navn, institusjon og e-post
2. Prosjekttittel
3. Hvilke data som ønskes eksportert
4. Planlagt bruk av dataene
5. Tidsplan
Populasjon
År*
Data type
Insidens
Dødelighet
Prevalens
Kreftform
Kjønn
Menn
Kvinner
Passord
* Flere samtidige valg er mulig ved å bruke 'Ctrl' tasten.

Merk:
The Association of the Nordic Cancer Registries (ANCR) har eiendomsrett til materialet på hjemmesiden. Data uthentet fra denne hjemmeside er offentlig tilgjengelig. Det kan brukes ”som det er” men må siteres med angivelse av den anbefalte referanse. Systematisk nedlasting av data for å lage eller bygge opp, direkte eller indirekte, en samling, database eller oversikt er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra ANCR ved sekretariatet.
Anbefalt referanse
Danckert B, Ferlay J, Engholm G , Hansen HL, Johannesen TB, Khan S, Køtlum JE, Ólafsdóttir E, Schmidt LKH, Virtanen A and Storm HH. NORDCAN: Cancer Incidence, Mortality, Prevalence and Survival in the Nordic Countries, Version 8.2 (26.03.2019).
Association of the Nordic Cancer Registries. Danish Cancer Society. Available from http://www.ancr.nu, accessed on day/month/year.

NORDCAN © 2009 Association of the Nordic Cancer Registries - All Rights Reserved.