Kvalitetstabeler (Insidens)
Kreftform 
 
 
 Menn
 Kvinner

Kvalitetstabeler for insidens omfatter tre mål for hver entitet, land og kjønn for de 10 tidsperiodene overlevelsestabellene vises for. Måltallene er:
  1. MV% - Prosent mikroskopisk (histologisk) verifiserte tilfeller. Det er et mål for validiteten.
  2. DCO% - Prosentandel av tilfeller som er inkludert i insidenstallene som alene er basert på informasjon fra dødsattest. Disse tilfellene ekskluderes i overlevelsesberegningene. Sverige søker ikke etter krefttilfeller i Dødsårsaksregisteret
  3. M:I% - antall døde dividert med insidente tilfeller, angitt i prosent. Dette er et mål på kompletthet.