Tabeller > Standardiserte rater fordelt på populasjon
 
Kreftform/År* 
 
 
 
Kjønn  
 Menn
 Kvinner
Data type  
 Insidens
 Dødelighet
Alder  
Fra
Til
Valgmuligheter 
Resultater fordelt på:

Standard error
Output  
 Tekst
 nasjonale
 regionale
 regionale/nasjonale

* Flere samtidige valg er mulig ved å bruke 'Ctrl' tasten.
Output filene (tekst) vil være tilgjengelige ved et klikk på ikonene som finnes under tabellen.