Overlevelse > Tabeller for perioder
 
Periode 
Kjønn  
 Menn
 Kvinner
Overlevelses tid 
Valgmuligheter 
Resultater fordelt på:
Output fil  
 Tekst

Output filene (tekst) vil være tilgjengelige ved et klikk på ikonene som finnes under tabellen.