Tables > standardised rates by year (Insidens/Dødelighet)
 
Kreftform/Kjønn 
 
 
 Menn
 Kvinner
Populasjon/År 

Start
  
Slutt
  
Data type  
 Insidens
 Dødelighet
Alder 
Fra 
Til
Valgmuligheter 
 Standard error
 EAPC (Estimert årlig prosent endring)
 Output fil (Tekst)

Output filene (tekst) vil være tilgjengelige ved et klikk på ikonene som finnes under tabellen.