Prevalens > Tabeller fordelt på populasjon
 
Kreftform/År 
 
 
 
Kjønn  
 Menn
 Kvinner
 Begge kjønn
Statistik/Alder  
 
Fra
Til
Valgmuligheter 
Resultater fordelt på:
Output  
 Tekst
 nasjonale
 regionale
 nasjonale/regionale

Output filene (tekst) vil være tilgjengelige ved et klikk på ikonene som finnes under tabellen.