Prevalens > Tabeller fordelt på år
 
Kreftform/Kjønn 
 
 
 Menn
 Kvinner
 Begge kjønn
Populasjon/År 

Start
  
Slutt
  
Statistik/Alder 

Fra 
  
Til
Valgmuligheter 
 Output fil (Tekst)

Output filene (tekst) vil være tilgjengelige ved et klikk på ikonene som finnes under tabellen.