Grafer > Kakediagram
Populasjon/År* 
Data type  
 Insidens
 Dødelighet
Alder 
Fra 
 Til
Kjønn 
 Menn
 Kvinner
 Begge kjønn
Grafer  
 Ekskluder non-melanom hudkreft fra diagrammet
 Legg til linjer for å forbinde betegnelsene med sektorene
* Flere samtidige valg er mulig ved å bruke 'Ctrl' tasten.