Grafer > Søylediagram fordelt på populasjon
Kreftform/Kjønn 
 
 
 Menn
 Kvinner
Data type  
 Insidens
 Dødelighet
Statistik/Alder 

Fra 
 Til
År* 
Grafer  
 Legg til loddrette gitterlinjer
Output  
 nasjonale
 regionale
* Flere samtidige valg er mulig ved å bruke 'Ctrl' tasten.