Grafer > Søylediagram fordelt på kreftformer
Populasjon/År* 
Data type  
 Insidens
 Dødelighet
Statistik/Alder 
 
Fra 
 Til
Kjønn 
 Menn
 Kvinner
Kreftform  
Grafer  
 Ekskluder non-melanom hudkreft fra diagrammet
 Legg til loddrette gitterlinjer
* Flere samtidige valg er mulig ved å bruke 'Ctrl' tasten.