Grafer > Trender fordelt på fødselskohort
Kreftform/Kjønn 
 
 
 Menn
 Kvinner
Populasjon 

Data type  
 Insidens
 Dødelighet
Alder 
Fra 
 Til
Grafer 
 Valgmuligheter 
 Legg til gitterlinjer
 Legg til symboler
 Linje stil
 Tynn
 Medium
 Tykk
Output eksempel: