Grafer > Trender fordelt på Alder (Insidens/Dødelighet)
Kreftform/Kjønn 
 
 
 Menn
 Kvinner
Populasjon/År 

Start
  
Slutt
  
Data type  
 Insidens
 Dødelighet
Alder 
Fra
Aldersintervall
Antall
Grafer 
 Orientering
 Stående
 Liggende
 Valgmuligheter 
 Legg til gitterlinjer
 Legg til trendlinjer
 Legg til symboler
 Linje stil
 Tynn
 Medium
 Tykk
 Glatting 
Alder fra: første Aldersgruppe valgt.
Aldersintervall: 5, 10,..., 25 år.
Antall: antall Aldersgrupper (dvs. linjer i diagrammet). Du kan maksimalt velge12 linjer.
Glatting (glidende gjennomsnitt): for hvert år er størrelsen beregnet ved å bruke antall og de korresponderende personår under risiko over en periode på 1 (ingen glatting), 3 eller 5 år.
Output eksempel: