forbedring i overlevelse siste 15 år
Kreftform/Kjønn 
 
 
 Menn
 Kvinner
overlevelses tid