Knekkpunkt analyse
Denne første versjon av knekkpunkt analysen tester for ETT knekkpunkt i en tidsserie (for en periode på minst 5 og maksimalt 20 år).
Kreftform/Kjønn 
 
 
 Menn
 Kvinner
Populasjon/År 

Start
  
Slutt
  
Data type  
 Insidens
 Dødelighet
Statistik/Alder 
 
fra 
til
Grafer 
 Sett start av aritmetrisk skala til null
 Tilføy ledelinjer
referanse
Vito M. R. Muggeo (2003). Estimating regression models with unknown break-points. Statistics in Medicine, 22, 3055-3071.
Vito M. R. Muggeo (2008). segmented: an R Package to Fit Regression Models with Broken-Line Relationships. R News, 8/1, 20-25.