Elossaololuvut
Täältä löytyvät ikäryhmäkohtaiset ja ikävakioidut (ICSS) yhden ja viiden vuoden suhteelliset elossaolo-osuudet maittain ja sukupuolittain. Rinta- ja eturauhassyövästä on saatavilla myös 10-vuotiselossaololuvut. Mukana ovat vuosina 1966-2015 diagnosoidut syöpäpotilaat, joiden kuolin- ja maastamuuttoseuranta ulottuu vuoden 2016 loppuun.
ANCR projekti “The survival of cancer patients diagnosed 1964-2003 in the Nordic countries” on julkaistu Acta Oncologican numerossa 5 vuonna 2010. Suhteelliset 5-vuotiselossaololuvut vuosina 1964-2003 on kuvattu 13 alkuperäisjulkaisussa. Artikkelit löytyvät oheisen linkin takaa www.ancr.nu/cancer-data/cancer-survival/.

Grafiikat voit tallentaa koneellesi klikkaamalla hiiren oikeanpuoleista painiketta ja valitsemalla toiminto "Tallenna nimellä".

Taulukot

    maittain
    syövittäin
    ajanjaksoittain

    Ilmaantuvuuden

Grafiikka 

  Viivadiagrammi
    aikatrendi
    Ikäryhmäkohtaiset elossaolo-osuudet
       maittain
       ajanjaksoittain
       ajanjaksoittain ja maittain

  Pylväsdiagrammi
    maittain
    ajanjaksoittain
    Elossaolo-osuuksien parantuminen viimeisen 15 vuoden aikana


NORDCAN © 2011 Association of the Nordic Cancer Registries - Kaikki oikeudet pidätetään.