NORDCAN-projekti
NORDCANissa on ilmaantuvuus-, kuolleisuus, vallitsevuus- ja elossaolo-osuustilastoja 50 keskeiselle syöpätaudille Pohjoismaissa. Internet-sovelluksesta on pääsy paitsi tietoihin myös grafiikka- ja taulukointityökaluihin. Ilmaantuvuus-, kuolleisuus- ja prevalenssitietoja on nyt saatavilla myös suuralueittain (2-6 aluetta kussakin maassa).
  • Materiaalit ovat pohjoismaisen syöpärekisteriyhdistyksen (the Association of the Nordic Cancer Registries, ANCR) omaisuutta. Tältä sivustolta sellaisenaan saatu tieto on vapaasti käytettävissä, mutta tiedon yhteyten tulee liittää alempana mainittu lähdeviite.
  • Aineiston laajamittainen kopiointi tutkimusaineistoksi on sallittua vain ANCR:n kirjallisella luvalla, jota haetaan NORDCAN-sihteeristöltä.
  • Pohjoismaiden syöpäyhdistys (Nordic Cancer Union, NCU) on tukenut NORDCAN-projektia taloudellisesti.
  • Sovellus on kehitetty yhteistyössä Kansainvälisen Syöväntutkimuskeskuksen (IARC) deskriptiivisen epidemiologian osaston kanssa.
  • Suosittelemme tutustumaan linkissä “NORDCAN-tietokanta” selitettyihin lukujen tulkintaohjeisiin ennen kuin käytätte näitä tietoja.
  • Määritystesi mukaisten taulukoiden ja diagrammien valmistuminen voi kestää useitakin sekunteja. Ole siis kärsivällinen!
Tietoa voidaan esittää:

1. Taulukoina, jotka voidaan ottaa ulos teksti- tai pdf-tiedostoina.
2. Diagrammeina, jotka voidaan tallettaa hiiren oikeanpuoleisen näppäimen painalluksella ja valitsemalla 'Save Image as...'-toiminto.


Suositellut viitteet
Engholm G, Ferlay J, Christensen N, Kejs AMT, Hertzum-Larsen R, Johannesen TB, Khan S, Leinonen MK, Ólafsdóttir E, Petersen T, Schmidt LKH, Trykker H, Storm HH. NORDCAN: Cancer Incidence, Mortality, Prevalence and Survival in the Nordic Countries, Version 7.3 (08.07.2016). Association of the Nordic Cancer Registries. Danish Cancer Society. Available from http://www.ancr.nu, accessed on day/month/year.

Engholm G, Ferlay J, Christensen N, Bray F, Gjerstorff ML, Klint A, Køtlum JE, Olafsdóttir E, Pukkala E, Storm HH (2010). NORDCAN-a Nordic tool for cancer information, planning, quality control and research. Acta Oncol. 2010 Jun;49(5):725-36. .

NORDCAN © 2011 Association of the Nordic Cancer Registries - Kaikki oikeudet pidätetään.