NORDCAN-projekti
NORDCAN – Syöpätilastoja Pohjoismaista

NORDCAN-tietokanta sisältää syöpätilastoja seuraavista maista: Tanska, Suomi, Islanti, Norja, Ruotsi, Färsaaret ja Grönlanti.
Tietokannasta löytyy lukumäärätietoja ja grafiikkaa uusista syöpätapauksista (ilmaantuvuus) ja syöpäkuolleisuudesta. Henkilöistä, joilla on diagnosoitu syöpä, on saatavilla tietoa lukumääristä (vallitsevuus) ja elossaolo-osuuksista syöpädiagnoosin jälkeen. Tietoja on yli 50 syöpäluokasta.

Käytössä on yli 70 vuoden tiedot alkaen ensimmäisen Pohjoismaisen syöpärekisterin perustamisesta vuonna 1943 ja päättyen viimeisimpään käytössä olevaan tilastovuoteen. Tilastot päivitetään vuosittain.

Pohjoismainen syöpärekisteriyhdistys (Association of Nordic Cancer Registries, ANCR) tarjoaa NORDCAN-tietokannan taulukoidun tiedon vapaasti kaikkien käyttöön. Alkuperäiset tiedot saadaan kansallisista syöpä- ja kuolinsyyrekistereistä. Vallitsevuutta ja suhteellista elossaolo-osuutta laskettaessa syöpäpotilaita seurataan kuolemaan tai maasta muuttoon asti väestörekisterien avulla.

Syöpätapausten lukumäärät voivat hieman erota kansallisista syöpätilastoista. Tämä johtuu siitä, että NORDCAN noudattaa kansainvälisiä tilastointisääntöjä, jotta tiedot olisivat mahdollisimman vertailukelpoisia eri maiden välillä (Pukkala et al, 2018). Tietojen muokkauksesta ja poikkeuksista vertailukelpoisuudessa on kerrottu enemmän kohdassa ”NORCAN-tietokanta”. Yksityiskohtaisempi esittely esimerkkeineen: Special_issue-NORDCAN.pdf.

  • Materiaalit ovat pohjoismaisen syöpärekisteriyhdistyksen (the Association of the Nordic Cancer Registries, ANCR) omaisuutta. Tältä sivustolta sellaisenaan saatu tieto on vapaasti käytettävissä, mutta tiedon yhteyten tulee liittää alempana mainittu lähdeviite.
  • Aineiston laajamittainen kopiointi tutkimusaineistoksi on sallittua vain ANCR:n kirjallisella luvalla, jota haetaan NORDCAN-sihteeristöltä.
  • Pohjoismaiden syöpäyhdistys (Nordic Cancer Union, NCU) on tukenut NORDCAN-projektia taloudellisesti.
  • Sovellus on kehitetty yhteistyössä Kansainvälisen Syöväntutkimuskeskuksen (IARC) deskriptiivisen epidemiologian osaston kanssa.
  • Suosittelemme tutustumaan linkissä “NORDCAN-tietokanta” selitettyihin lukujen tulkintaohjeisiin ennen kuin käytätte näitä tietoja.
  • Määritystesi mukaisten taulukoiden ja diagrammien valmistuminen voi kestää useitakin sekunteja. Ole siis kärsivällinen!
Tietoa voidaan esittää:

1. Taulukkoina, jotka voidaan ottaa ulos teksti- tai pdf-tiedostoina.
2. Diagrammeina, jotka voidaan tallettaa hiiren oikeanpuoleisen näppäimen painalluksella ja valitsemalla 'Save Image as...'-toiminto.


Suositellut viitteet
Danckert B, Ferlay J, Engholm G , Hansen HL, Johannesen TB, Khan S, Køtlum JE, Ólafsdóttir E, Schmidt LKH, Virtanen A and Storm HH. NORDCAN: Cancer Incidence, Mortality, Prevalence and Survival in the Nordic Countries, Version 8.2 (26.03.2019).
Association of the Nordic Cancer Registries. Danish Cancer Society. Available from http://www.ancr.nu, accessed on day/month/year.

Engholm G, Ferlay J, Christensen N, Bray F, Gjerstorff ML, Klint A, Køtlum JE, Olafsdóttir E, Pukkala E, Storm HH (2010). NORDCAN-a Nordic tool for cancer information, planning, quality control and research. Acta Oncol. 2010 Jun;49(5):725-36. .

NORDCAN © 2011 Association of the Nordic Cancer Registries - Kaikki oikeudet pidätetään.