Ajankohtaisia uutisia ja varoituksia
Uutisia

  NORDCAN sihteeristö siirtyi Norjan Syöpärekisteriin 1.1.2019.
  Syöpien elossaolo-osuudet esitetään nyt kymmenenä 5-vuotisajanjaksona vuosista 1967-1971 vuosiin 2012-2016. Ajanjaksot vaihtuvat versiopäivityksissä, jotta uusin ajanjakso sisältäisi viimeisimmän käytössä olevan tilastovuoden. ”Ladattavat tiedostot” kohdassa näkyvät nyt taulukoituna suhteellisista elossaololuvuista poistetut ja niihin mukaan otetut tapaukset.

Varoituksia

  Versiossa 7.3. Ruotsissa sappirakkosyöpään kuolleiden lukumäärät vuosilta 1971-1996 sisältyivät virheellisesti maksasyövän kuolleisuuslukuihin
  Myelodysplastisten oireyhtymien ja myeloproliferatiivisten tautien rekisteröinti kansallisissa rekistereissä on alkanut eri aikaan, joten vanhempien vuosien lukumäärät eivät välttämättä ole vertailukelpoisia. Ruotsin Syöpärekisteri ei käytä kuolintodistuksia syöpärekisterin tietoja täydentävänä lähteenä, eikä yritä jäljittää kuolintodistuksessa mainittua syöpätapausta muista rekisterilähteistä, kuten muut pohjoismaiset rekisterit. Tämä voi näkyä alhaisempana syöpäilmaantuvuutena Ruotsissa erityisesti vanhemmissa ikäryhmissä ja sellaisissa syöpätyypeissä, joihin liittyy korkea kuolleisuus. Myös elossaololuvut voivat olla muita maita parempia, mikäli uusia lyhyen elinajanodotteen syöpätapauksia puuttuu. Keuhkosyöpä ja haimasyöpä ovat esimerkkejä syöpätyypeistä, joissa Ruotsin ilmaantuvuusluvut eivät ole suoraan verrattavissa muihin Pohjoismaihin. Vertailuun suositellaan käytettäväksi kuolleisuuslukuja.
  Aivojen ja keskushermoston tuumoreiden tapausmäärät ovat uusimmassa versiossa (8.2) hieman matalammat, kuin aiemmissa versioissa, koska näissäkin on nyt sovellettu IARC:n multippelisyöpien säännöksiä ja tähän ryhmään ei enää sisällytetä endokriinisiä hypofyysin ja käpylisäkkeen hyvänlaatuisia ja rajalaatuisia kasvaimia.

Yksityiskohtaisemmin varoituksia kohdassa “NORDCAN-tietokanta”.


NORDCAN © 2019 Association of the Nordic Cancer Registries - Kaikki oikeudet pidätetään.