Ajankohtaisia uutisia ja varoituksia
Uutisia

  Kartta-animaatiot syöpäilmaantuvuuden muutoksista on päivitetty 28.6.2018 ja kattavat nyt vuodet 1971-2015.
  Tämä NORDCAN-versiopäivitys sisältää aiempaa enemmän syöpätapauksia ja uusia syöpäluokkia. Uusia syöpätapauksia sisältyy syöpäluokkaan “Myeloproliferatiiviset taudit” ja Tanskan osalta myös “Myelodysplastisiin oireyhtymiin”. Tiettyjä hematologisia tauteja on siirretty NORDCAN-syöpäluokasta “Muu määritelty sijainti” luokkaan “Muu pahanlaatuinen veri- ja imukudoksen tauti”. Luokka ”Pahanlaatuiset veri- ja imukudokset taudit” muodostavat uuden yläluokan vanhoille (”Leukemia” ja ”Lymfooma”) ja uusille edellä mainituille veri- ja imukudoksen luokille. Viimeisimmille vuosille on näin tullut uusia tapauksia keskimäärin seuraavasti: Tanska 726, Suomi 42, Islanti 14, Norja 129 ja Ruotsi 371.
  Syöpien elossaolo-osuudet esitetään nyt kymmenenä 5-vuotisajanjaksona vuosista 1966-1970 vuosiin 2011-2015. Ajanjaksot vaihtuvat versiopäivityksissä, jotta uusin ajanjakso sisältäisi viimeisimmän käytössä olevan tilastovuoden. ”Ladattavat tiedostot” kohdassa näkyvät nyt taulukoituna suhteellisista elossaololuvuista poistetut ja niihin mukaan otetut tapaukset.
  Ilmaantuvuusluvuille ja elossa olo-osuuksille on lisätty tiedon laatua kuvaavat taulukot.
  Sivustolta löytyy nyt myös FAQ (usein kysytyt kysymykset). Virhe
  Ruotsin suhteelliset elossaololuvut olivat liian alhaisia versiosta 7.0 versioon 7.2 (joulukuusta 2014 heinäkuuhun 2016). Erityisesti virhe koski vuosina 1974-1993 diagnosoituja eturauhassyöpiä, aivokasvaimia, munuaissyöpiä, leukemioita sekä ohutsuolisyöpiä. Virhe johtui siitä, että ruotsalainen tilasto sisälsi myös pelkän ruumiinavauksen perusteella todetut syövät. Tällaiset sattumalöydökset yleensä poissuljetaan elossaolo-osuuksia arvioitaessa. Yksi- ja viisivuotiselossaololuvut olivat jopa 5 prosenttiyksikköä liian alhaiset ”kaikki syövät paitsi ihon ei-melanoomat” -ryhmässä. Sittemmin ruumiinavauksissa sattumalta löytyneiden syöpien osuus kaikista syövistä on pienentynyt, ja vuoden 1999 jälkeen diagnosoitujen syöpien elossaololuvut ovat olleet 1-2 prosenttiyksikköä liian alhaisia. Virhe on nyt korjattu, mikä on johtanut yleisesti elossaolo-osuuksien paranemiseen Ruotsissa.
  Suomen, Norjan ja Ruotsin suhteelliset elossaololuvut vuosille 2009-2011 olivat liian korkeita versioissa 6.0 ja 6.1 (marraskuusta 2013 joulukuuhun 2014). Yksivuotiselossaolo oli keskimäärin 2.5 ja 5-vuotiselossaolo 5 prosenttiyksikköä liian korkea. Elossaololuvut on nyt korjattu.

Varoituksia

  Färsaarien ja Grönlannin väkiluvut olivat virheellisesti version 8.0 (julkaistu 20.12.2017) laskelmissa kaksikertaiset ja ilmaantuvuus ja kuolleisuus tämän vuoksi puolet todellisista luvuista. Tämä virhe on korjattu 28.6.2018.
  Versiossa 7.3. Ruotsissa sappirakkosyöpään kuolleiden lukumäärät vuosilta 1971-1996 sisältyivät virheellisesti maksasyövän kuolleisuuslukuihin
  Myelodysplastisten oireyhtymien ja myeloproliferatiivisten tautien rekisteröinti kansallisissa rekistereissä on alkanut eri aikaan, joten vanhempien vuosien lukumäärät eivät välttämättä ole vertailukelpoisia. Ruotsin Syöpärekisteri ei käytä kuolintodistuksia syöpärekisterin tietoja täydentävänä lähteenä, eikä yritä jäljittää kuolintodistuksessa mainittua syöpätapausta muista rekisterilähteistä, kuten muut pohjoismaiset rekisterit. Tämä voi näkyä alhaisempana syöpäilmaantuvuutena Ruotsissa erityisesti vanhemmissa ikäryhmissä ja sellaisissa syöpätyypeissä, joihin liittyy korkea kuolleisuus. Myös elossaololuvut voivat olla muita maita parempia, mikäli uusia lyhyen elinajanodotteen syöpätapauksia puuttuu. Keuhkosyöpä ja haimasyöpä ovat esimerkkejä syöpätyypeistä, joissa Ruotsin ilmaantuvuusluvut eivät ole suoraan verrattavissa muihin Pohjoismaihin. Vertailuun suositellaan käytettäväksi kuolleisuuslukuja.

Yksityiskohtaisemmin varoituksia kohdassa “NORDCAN-tietokanta”.


NORDCAN © 2015 Association of the Nordic Cancer Registries - Kaikki oikeudet pidätetään.