Ajankohtaisia uutisia, virheitä ja varoituksia
Uutinen
  Syöpien elossaolo-osuudet esitetään nyt kymmenenä viisivuotisperiodina vuosista 1965-1969 vuosiin 2010-2014.

Virhe
  Ruotsin suhteelliset elossaololuvut olivat liian alhaisia versiosta 7.0 versioon 7.2 (joulukuusta 2014 heinäkuuhun 2016). Erityisesti virhe koski vuosina 1974-1993 diagnosoituja eturauhassyöpiä, aivokasvaimia, munuaissyöpiä, leukemioita sekä ohutsuolisyöpiä. Virhe johtui siitä, että ruotsalainen tilasto sisälsi myös pelkän ruumiinavauksen perusteella todetut syövät. Tällaiset sattumalöydökset yleensä poissuljetaan elossaolo-osuuksia arvioitaessa. Yksi- ja viisivuotiselossaololuvut olivat jopa 5 prosenttiyksikköä liian alhaiset ”kaikki syövät paitsi ihon ei-melanoomat” -ryhmässä. Sittemmin ruumiinavauksissa sattumalta löytyneiden syöpien osuus kaikista syövistä on pienentynyt, ja vuoden 1999 jälkeen diagnosoitujen syöpien elossaololuvut ovat olleet 1-2 prosenttiyksikköä liian alhaisia. Virhe on nyt korjattu, mikä on johtanut yleisesti elossaolo-osuuksien paranemiseen Ruotsissa.
  Suomen, Norjan ja Ruotsin suhteelliset elossaololuvut vuosille 2009-2011 olivat liian korkeita versioissa 6.0 ja 6.1 (marraskuusta 2013 joulukuuhun 2014). Yksivuotiselossaolo oli keskimäärin 2.5 ja 5-vuotiselossaolo 5 prosenttiyksikköä liian korkea. Elossaololuvut on nyt korjattu.

Varoitus
  Toisin kuin muut pohjoismaiset syöpärekisterit, Ruotsin Syöpärekisteri ei käytä kuolintodistuksia syöpärekisterin tietoja täydentävänä lähteenä, eikä yritä jäljittää kuolintodistuksessa mainittua syöpätapausta muista rekisterilähteistä. Tämä voi näkyä alhaisempana syöpäilmaantuvuutena Ruotsissa erityisesti vanhemmissa ikäryhmissä ja sellaisissa syöpätyypeissä, joihin liittyy korkea kuolleisuus. Myös elossaololuvut voivat olla muita maita parempia, mikäli uusia lyhyen elinajanodotteen syöpätapauksia puuttuu. Keuhkosyöpä ja haimasyöpä ovat esimerkkejä syöpätyypeistä, joissa Ruotsin ilmaantuvuusluvut eivät ole suoraan verrattavissa muihin Pohjoismaihin. Vertailuun suositellaan käytettäväksi kuolleisuuslukuja.
  Tanskassa vuosina 1999-2003 todettujen syöpien joukosta poistettiin tapaukset, jotka tulivat rekisterin tietoon ensimmäistä kertaa kuolintodistuksen perusteella. Tämän seurauksena 1-vuotiselossaolosuudet nousivat enimmillään 1.5 % prosenttiyksikköä.

Lisää yksityiskohtaisia huomautuksia löytyy linkin ”NORDCAN-tietokanta” alta.


NORDCAN © 2015 Association of the Nordic Cancer Registries - Kaikki oikeudet pidätetään.