Taulukot > Ikävakiodut ilmaantuvuusluvut Syövittäin
 
Syöpä/Vuosi* 
 
 
 
Sukupuoli  
 Miehet
 Naiset
Tietotyyppi  
 Ilmaantuvuus
 Kuolleisuus
Iät  
Iän alaraja
ja yläraja
Vaihtoehdot 
Tulosten järjestys:

Standard error
Tulostiedosto  
 teksti
 Koko maa
 Alueittain
 Koko maa/Alueittain

* Voit valita useampia vaihtoehtoja pitämällä "Ctrl"-näppäintä pohjassa.
Tulostiedostot (teksti) saat esille klikkaamalla ikoneita taulukon alareunassa.