Ilmaantuvuuden (Elossaololuvut)
Syöpä 
 
 
 Miehet
 Naiset

Eloonjäämisosuuksien laatutaulukot esittävät laskemissa mukaan ja poisluetut tapausmäärät per syöpäluokka, maa ja sukupuoli, jokaiselle laskemissa käytetylle 10-vuotisajanjaksolle.
Poissulkukriteerit ovat:
  1. Ikä diagnoosihetkellä =90 vuotta
  2. Tapaukset, jotka on rekisteröity vain kuolintodistuksen perusteella (DCO, death certificate only) tai vain ruumiinavaustiedon perusteella.
  3. Tapaukset, joissa seuranta-aika diagnoosista kuolemaan, maastamuuttoon tai nykyhetkeen on negatiivinen (esim. maastamuutto ennen diagnoosia).
  4. Mukaan luetaan vain yksi syöpätapaus per henkilö per diagnoosipäivä per syöpäluokka.
  5. Huuli-, suu- ja nielusyövän sekä leukemian alaryhmät eivät sisälly NORDCANin lukuihin ennen vuotta 1978. Lisäksi osa ryhmistä on liian pieniä eloonjäämisosuuslaskelmiin.