Grafiikka > ikäryhmäkohtainen aikatrendi (Ilmaantuvuus/Kuolleisuus)
Syöpä/Sukupuoli 
 
 
 Miehet
 Naiset
Maa/Vuosi 

Alkuvuosi
  
Loppuvuosi
  
Tietotyyppi  
 Ilmaantuvuus
 Kuolleisuus
Iät 
Iän alaraja
Ikäväli
Ikäluokkien määrä
Grafiikka 
 Kuvan muoto
 Pysty
 Vaaka
 Lisäpiirteitä 
 Apuviivat
 Trendiviivat
 Käyräsymbolit
 Viiva
 Ohut
 Paksumpi
 Paksuin
 Liukuva keskiarvo 
Iän alaraja: Ika alkaen.
Ikäintervalli: 5, 10, ..., 25 vuotta.
Ikäryhmien määrä (= diagrammin käyrien lukumäärä), maksimi 12.
Voit valita arvon 1 (havainto sinänsä), 3 tai 5 (3/5 vuotta liukuva keskiarvo).
Tulostusmalli: