Ikäryhmäkohtaiset elossaolo-osuudet maittain
 
Syöpä/Sukupuoli 
 
 
 Miehet
 Naiset
Vuosi 
Elossaoloaika 
Grafiikka 
 Lisäpiirteitä 
 Apuviivat
 Trendiviivat
 Käyräsymbolit
 Viiva
 Ohut
 Paksumpi
 Paksuin
Tulostusmalli: