Grafiikka > aikatrendi (Prevalenssi)
Syöpä*/Sukupuoli 
 
 
 Miehet
Naiset
Molemmat sukupuolet
Maa/Vuosi 


Alkuvuosi


Loppuvuosi
Prevalenssi 

Suure/Iät 
 
Iän alaraja 
 ja yläraja
Grafiikka 
 Kuvan muoto
 Pysty
 Vaaka
 Lisäpiirteitä 
 Apuviivat
 Trendiviivat
 Käyräsymbolit
 Viiva
 Ohut
 Paksumpi
 Paksuin
 Liukuva keskiarvo 
* Voit valita useampia vaihtoehtoja pitämällä "Ctrl"-näppäintä pohjassa.
1. Voit valita enintään 12 kurvaa (käytä tarvittaessa "Tarkista valinta" -näppäintä).
2. Kuvajassa, joissa käytetään 3/5 vuoden tasoitusta, luvut esittävät 3/5 peräkkäisen vuodenvaihteen liukavaa keskiarvoa.
Tulostusmalli: