Kortsigtede fremskrivninger
 
Kræftform/Køn 
 
 
 Mænd
 Kvinder
Data type  
 Incidens
 Dødelighed
Population/År 

Sidste
  
Fremskrivning
  
Bemærk:
Beregningen kan tage lidt tid.

 Sidste: sidste observationsår.
 Fremskrivning: år for fremskrivning (op til ’Sidste år’ plus 5).