Overlevelse
Her kan findes aldersspecifik og aldersstandardiseret (ICSS) 1- og 5-års relativ overlevelse for lande fordelt på køn og for bryst og prostatacancer også 10-års overlevelse. Patienter er inkluderet for årene 1967-2016. Opfølgning af patienter med hensyn til død og udvandring er sket til udgangen af 2017 (Finland kun 2016).
ANCR projektet “The survival of cancer patients diagnosed 1964-2003 in the Nordic countries” er publiceret i Acta Oncologica 2010 issue 5. Der er 5-års relativ overlevelse 1964-2003 beskrevet i 13 artikler. Links til artiklerne kan findes via www.ancr.nu/cancer-data/cancer-survival/.

Data kan præsenteres som tabeller der kan eksporteres til en tekst-fil.
Data kan præsenteres som grafer der kan gemmes ved at højreklikke på billedet og vælge funktionen 'Gem billede som …'.
Tabeller:

    fordelt på kræftformer
    fordelt på lande
    for perioder

    Kvalitet

Grafer: 

  Linje kurver
    Tidstrender 
    Alders-specifikke
       fordelt på lande
       fordelt på periode
       fordelt på periode/land

  Pinde diagrammer
    fordelt på lande
    fordelt på periode
    Forbedring i overlevelse de sidste 15 år


NORDCAN © 2019 Association of the Nordic Cancer Registries - Alle rettigheder reserveres .