Nyheder, fejl og advarsler
Nyheder
  Cancer overlevelse bliver nu vist i ti 5-års perioder fra 1965-1969 til 2010-2014.

Fejl
  I version 7.0 til version 7.2 (december 2014 til juli 2016) var overlevelsesestimaterne i Sverige underestimerede, i særdeleshed for prostata, hjerne, nyre, leukæmi og tyndtarmskræft for årene 1974-1993. Det skyldes at kræfttilfælde fundet alene ved autopsi var blevet inkluderet i beregningerne, hvor de ellers plejer at blive ekskluderet. For gruppen Alle kræftformer undtagen anden hud var 1- og 5-års relativ overlevelse op til 5% point for lave for kræfttilfælde diagnosticeret i 1974-1993. Siden er andelen af cancertilfælde fundet ved autopsi alene faldet, så fra 1999 var overlevelsesestimater i Sverige1-2% point for lave. Fejlen er nu rettet og har ført til en generel forbedring i svensk kræftoverlevelse.
  I version 6.0 og 6.1 (november 2013 til december 2014) var den beregnede relative overlevelse for høj for årene 2009-2011 for Finland, Norge og Sverige, i gennemsnit 2.5% point for høj for 1-års overlevelse og 5% point for 5-års overlevelse. Tallene er nu korrigeret.

Advarsel
Det svenske cancerregister søger ikke efter kræfttilfælde i dødsårsagsregisteret med efterfølgende verifikation af canceroplysninger i andre registre, som andre cancer registre i Norden gør. Svenske incidensrater kan derfor være for lave, specielt for højere aldre og for kræftformer med høj dødelighed, og kan derfor resultere i for optimistisk overlevelse, da incidente kræfttilfælde med kort overlevelse ikke bliver inkluderet. Bugspytkirtel- og lungekræft er eksempler på kræftformer hvor svenske incidensrater ikke er direkte sammenlignelige med incidensrater i andre nordiske lande, og det anbefales at bruge dødelighedsrater i sammenligninger.
Den maksimale indflydelse på kræftoverlevelsen af at inkludere kræfttilfælde der er identificeret via en kræftdiagnose i Dødsårsagsregisteret, er for Danmark for årene 1999-2003 estimeret til at sænke 1-års relativ overlevelse med op til 1.5% point.

Mere detaljerede advarsler kan findes under Noter i ”NORDCAN databasen”.


NORDCAN © 2015 Association of the Nordic Cancer Registries - Alle rettigheder reserveres.