Incidens/Dødelighed
Data kan præsenteres som tabeller der kan eksporteres til en tekst-fil eller.
Data kan præsenteres som grafer der kan gemmes ved at højreklikke på billedet og vælge funktionen 'Gem billede som …'.
Tabeller:
Aldersspecifikke rater eller antal
Standardiserede rater 
    fordelt på kræftformer
    fordelt på population
    fordelt på år

    Kvalitet
Grafer:
Linje kurver  
    Alders-specifikke kurver
    Kumuleret risiko fordelt på alder
    Tidstrender
    Tidstrender fordelt på alder
    Trender fordelt på fødselskohorte

Pinde diagrammer  
    fordelt på kræftformer
    fordelt på populationer

Kort over kræftforekomst
Lagkagediagram 
Befolknings pyramide

Optioner:
   Kort-eller langsigtede fremskrivninger
   Knækpunkt analyse

NORDCAN © 2011 Association of the Nordic Cancer Registries - Alle rettigheder reserveres .