FAQ

 1. Skal jeg have tilladelse for at kunne bruge og kopiere fra NORDCAN program og database?

  Nej, kræftstatistikken som den findes i form af tabeller og figurer, kan frit anvendes. Tabeller kan kopieres ved at bruge output optionen tekst når tabellen bestemmes, og ved at højre-klikke på figurer og grafer ses forskellige måder at kopiere dem på. Vi beder dog om, at du henviser til NORDCAN, når du bruger de tilgængelige data. Den anbefalede reference kan findes på forsiden.

 2. Kan jeg få mere detaljeret information, hvis jeg får et password?

  Nej, Alle data kan findes via almindelig brug af NORDCANs faciliteter, og det foretrækker vi, at du gør. Men hvis du vil eksportere data for at analysere dem i et andet program eller hvis du ønsker at lave særlige grafikker, kan du bruge download-funktionen. Her kan du eksportere rådata (tabeller) fra NORDCAN til en tekst-fil. For at kunne downloade, skal du have udleveret et password fra NORDCAN-sekretariatet (link). I den forbindelse beder vi dig om at angive kontaktinformation, titel på projektet, hvilke data du ønsker at downloade, planlagt anvendelse eller publikation og en tidsplan. Disse informationer bruger vi til at forbedre NORDCAN for bedre at kunne opfylde dine ønsker i fremtiden. Vi beder dig også om at sende en kopi af publikationen der bruger NORDCAN-data, eller angive en reference til den, når den er publiceret. Hvis vi fortsat skal kunne få bevillinger til løbende opdatering og udvikling af NORDCAN, skal vi kunne dokumentere, at databasen bliver brugt.

 3. Kan jeg få adgang til data for de enkelte kræftpatienter via NORDCAN?

  Nej, NORDCAN viser kun summerede data. Skal du bruge individ-data, skal de rekvireres fra de enkelte nationale cancerregistre. Kontaktinformation kan findes under ”Kontakter” i menuen.

 4. Kan jeg få tabeller for andre kombinationer af ICD-10 og morfologi end de grupper, der bliver brugt i NORDCAN?

  Du kan se de grupper, som vi bruger, klassificeret efter ICD-10; vi kalder dem entiteter i ”Klassifikation af Kræftformer” i NORDCAN-menuen. Hvis du skal bruge andre kombinationer, skal du rekvirere data fra hvert af de nationale Cancerregistre. Kontaktinformation kan findes under ”Kontakter” i NORDCAN-menuen.

 5. Hvorfor er nogle af antallene forskellige fra dem, der findes i de nationale årsrapporter?

  Vi laver versioner af de nationale datasæt, der følger internationale regler (vi bruger IARCcrgTools, og reglerne for hvordan multiple cancere skal kodes) for at kunne lave så valide sammenligninger som muligt mellem lande og over tid. De nationale registre opdaterer data for tidligere registrerede patienter, hvis der kommer ny information. Det kan influere på antallene tilbage i tid.

 6. Er sammenligninger mellem lande og over tid altid valide?

  Vi laver versioner af de nationale datasæt, der følger internationale regler (vi bruger IARCcrgTools, og reglerne for, hvordan multiple cancere skal kodes) for at kunne lave så valide sammenligninger som muligt mellem lande og over tid, men ændring i klassifikationer over tid og forskellige nationale koderegler gør det ikke altid muligt. En beskrivelse af de kendte problemer kan findes i menupunktet ”NORDCAN-databasen” under kortet, der viser de enkelte regioner.

  Aldersstandardisering. Befolkningsstørrelse og aldersfordeling varierer over tid og mellem lande, så for at kunne lave så valide sammenligninger som muligt af incidens, dødelighed, prævalens og overlevelse, tilbyder vi forskellige aldersstandardiseringer. Se beskrivelsen i ”Ordliste over statistiske termer” i menuen.

 7. Kan jeg få regionale data?

  Data findes for op til 6 regioner for det enkelte land. Et kort, der viser de tilgængelige regioner, kan ses under menupunktet ”NORDCAN-databasen”. Animerede kort over kræftforekomst og -død baseret på data for kommuner kan findes i underpunktet ”Kort over kræftforekomst” i menupunktet ”Incidens/Dødelighed” under ”Interaktive analyser”.

 8. Hvor ofte bliver de animerede kort og overlevelse opdateret?

  Vores bevilling fra NCU giver os mulighed for at opdatere de animerede kort og oplysninger om overlevelse hvert femte år, men en særlig bevilling fra Kræftens Bekæmpelse medfører, at vi alligevel kan opdatere overlevelsen hvert år i 5-års diagnose perioder. Perioderne flytter 1 år ved hver opdatering, så vi altid kan inkludere den seneste tilgængelige 5-års periode for diagnoseår.

 9. Jeg har problemer med at vælge data for flere år i tabeller og nogle links virker ikke.

  Brug af Internet Explorer kan forårsage disse problemer. Vi anbefaler brug af andre browsere.


NORDCAN © 2019 Association of the Nordic Cancer Registries - All Rights Reserved.