Til at Downloade
Vi foretrækker at man bruger de eksisterende faciliteter i NORDCAN. Vi vil gerne modtage ideer til at forbedre dem for at kunne optimere brugernes anvendelse af NORDCAN, men i mellemtiden kan denne option bruges til at eksportere rådata fra NORDCAN databasen til en tekstfil som efterfølgende kan indlæses ind i et regneark eller en statistikpakke. Antal tilfælde, dødsfald eller prævalens og personår under risiko fordelt på køn og 5 års aldersgrupper for de valgte populationer og den valgte kræftform, kan eksporteres. Du skal dog først anmode om en tidsbegrænset autorisation fra NORDCAN sekretariatet.

I anmodningen beder vi dig anføre følgende oplysninger:
1. Navn, institution og e-mail
2. Projekttitel
3. Data der ønskes eksporteret
4. Planlagt anvendelse
5. Tidsplan

Når du bruger data eller andet materiale fra NORDCAN, beder vi dig citere den anbefalede reference (se nedenfor). Vi vil også bede dig om at sende en pdf-kopi af publiceret materiale til NORDCAN-sekretariatet.
Population
År*
Data type
Incidens
Dødelighed
Prævalens
Kræftform
Køn
Mænd
Kvinder
Kodeord
* Flere samtidige valg er mulige ved at bruge 'Ctrl' tasten.

Note
The Association of the Nordic Cancer Registries (ANCR) har ejendomsret til materialet på hjemmesiden. Data udtrukket fra denne hjemmeside er offentligt tilgængeligt. Det må bruges "som det er", men skal citeres med angivelse af den anbefalede reference. Systematisk nedhentning og anvendelse af data i samlinger, databaser eller oversigter uden skriftlig tilladelse fra ANCR gennem sekretariatet er ikke tilladt.
Anbefalet reference
Danckert B, Ferlay J, Engholm G , Hansen HL, Johannesen TB, Khan S, Køtlum JE, Ólafsdóttir E, Schmidt LKH, Virtanen A and Storm HH. NORDCAN: Cancer Incidence, Mortality, Prevalence and Survival in the Nordic Countries, Version 8.2 (26.03.2019).
Association of the Nordic Cancer Registries. Danish Cancer Society. Available from http://www.ancr.nu, accessed on day/month/year.

NORDCAN © 2009 Association of the Nordic Cancer Registries - Alle rettigheder reserveres.