Kvalitetstabeller (Overlevelse)
Kræftform 
 
 
 Mænd
 Kvinder

Kvalitetstabeller for overlevelse viser in- og eksklusioner fra overlevelsesberegningerne fordelt på entitet, land og køn for de 10 tidsperioder som overlevelse er vist for.
Eksklusioner sker for:
  1. Alder ved diagnose er 90 år eller ældre
  2. Patienter identificeret fra dødsattest alene (DCO) eller alene fra autopsi – vi ved ikke hvornår canceren er startet
  3. Negativ overlevelse kan ikke håndteres, kan skyldes emigration før diagnose
  4. Kun en cancer med en bestemt diagnosedato i en entitet er inkluderet
  5. Ikke vist i NORDCAN – Undergrupper for Læbe, mundhule og svælg og for leulæmi vises ikke før år 1978 og nogle grupper er for små til at overlevelse kan beregnes (mindst 25 cases med mindre beregningen kan slås sammen over flere tidsperioder)