Knækpunkt analyse
Denne første version af knækpunkt analyse tester for ET knækpunkt i en tidsserie (for en periode på mindst 5 og maksimalt 20 år).
Kræftform/Køn 
 
 
 Mænd
 Kvinder
Population/År 

start
  
slut
  
Data type  
 Incidens
 Dødelighed
Statistik mål/Alder 
 
fra 
til
Graf 
 Sæt start på aritmetrisk skala til nul
 Tilføj ledelinjer
Referencer
Vito M. R. Muggeo (2003). Estimating regression models with unknown break-points. Statistics in Medicine, 22, 3055-3071.
Vito M. R. Muggeo (2008). segmented: an R Package to Fit Regression Models with Broken-Line Relationships. R News, 8/1, 20-25.